ADAR - importer zabawek, artykułów sportowych, szkolnych i upominków

ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa


Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2022-08-11

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „ADAR” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, że zabawka: mata piankowa, mkl 992138, kod EAN 5901271539327, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka lub wewnętrznego zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka zostanie połknięta. Ponadto w wyniku włożenia zabawki do nosa lub ucha może stwarzać ryzyko częściowego odcięcia dopływu powietrza w wyniku zatkania przez zabawkę dziurki w nosie lub uszkodzenia przewodu słuchowego. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2021-10-13

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „Adar” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, że zabawka: SORTER, LOT NO: R200311, kod EAN: 5901271460874, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na obecność dostępnego zadzioru na krawędzi zabawki, co stwarza ryzyko powstania ran i otarć u użytkownika. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje