ADAR - importer zabawek, artykułów sportowych, szkolnych i upominków

ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa


Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2021-10-13

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „Adar” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, że zabawka: SORTER, LOT NO: R200311, kod EAN: 5901271460874, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na obecność dostępnego zadzioru na krawędzi zabawki, co stwarza ryzyko powstania ran i otarć u użytkownika. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje