ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa

Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2018-12-03

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec ADAR Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż zabawka Gitara No. 663B, Lot no.: 9340, kod EAN 5901271223974, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, iż pasek przymocowany do zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, który może tworzyć sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia oraz ze względu na umieszczenie w oznakowaniu zabawki ostrzeżenia: nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, wraz ze znakiem graficznym i informacją o szczególnym zagrożeniu, co jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje