ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa

Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2018-08-21

Dariusz Adamiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „ADAR” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka Lalka z dźwiękiem LOT NO: 6155, kod EAN 5901271200425, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na rozerwanie podczas badania laboratoryjnego szwu korpusu lalki i dostępność wypełnienia z materiału włóknistego, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje