ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa

Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

 

2018-03-07

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińskiej – GITARA, LOT NO: 9340, NO. 719, kod EAN 5901271154896, nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że pasek przymocowany do zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka na skutek owinięcia się paska wokół szyi, pojawienie się w wyniku badania, małego elementu, który w przypadku połknięcia stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka, na zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza i uduszenia przez zatkanie dróg oddechowych przez usta i nos, na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dźwięku wydawanego przez zabawkę, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2018-01-23

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – GITARA, 951 LOT NO: 9340, kod EAN 5901271148185, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to, że pasek przymocowany do zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka na skutek owinięcia się paska wokół szyi.
Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2017-08-24

Dariusz Adamiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – SKAKANKA, Item No: 921904, kod EAN 5901271454569, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznych substancji chemicznych, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego ze szkodliwym działaniem na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.