ADAR - importer zabawek, artykułów sportowych, szkolnych i upominków

ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa


Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2020-07-27

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „ADAR” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, że zabawka: KARABIN LOT NO: R190530, kod EAN 5901271472587, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji, mogący powodować uszkodzenie słuchu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2020-06-03

Dariusz Adamiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec ADAR Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka GADŻET ŻELOWY BARREL O SLIME Item No. A108101, kod EAN 5901271415645, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na przekroczony poziom migracji boru w materiale zabawki, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2020-04-03

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „ADAR” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka piłka LOT NO 14833, kod EAN 5901271473867 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. estrów kwasu ftalowego (DIBP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2020-04-03

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Adamiec „ADAR” Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka lalka LOT NO: R180801, kod 488731, kod EAN 5901271488731 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj. estrów kwasu ftalowego (DINP, DNOP, DIDP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje