ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa

Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2017-01-16

Dariusz Adamiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – SKAKANKA, Item No: 994701, kod EAN 5901271120242, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznych substancji chemicznych, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie tych substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2016-08-17

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ADAR Agencja Handlowo-Usługowa w Warszawie informuje, iż zabawki: lalka z dźwiękiem (PL), Lot No. 51377, kod EAN 5901271188648, lalka z dźwiękiem (PL), Lot No. 52963, kod EAN 5901271188679, lalka z dźwiękiem (PL), Lot No. 51377, kod EAN 5901271441088, lalka z dźwiękiem (PL), Lot No. 51377, kod EAN 5901271188730, nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących zabawek, z uwagi na brak w instrukcji użytkownika stwierdzenia, że zabawek nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania oraz brak w oznakowaniu lalka z dźwiękiem (PL), Lot No. 52963, kod EAN 5901271188679, symbolu prądu stałego. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.