ADAR - importer zabawek, upominków, artykułów sportowych i szkolnych - Warszawa

Komunikaty

Informacje dotyczące utylizacji zużych produktów elektrycznych i elektronicznych:

  1. Zużyte produkty należy oddawać w specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
  2. Gospodarstwo domowe dzięki recyklingowi zużytych produktów pełni bardzo ważną rolę w ochronie środowiska.

 

2018-03-07

Dariusz Adamiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – GITARA, 719 LOT NO: 9340, kod EAN 5901271154896, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na:

  1. Pasek przymocowany do zabawki, przeznaczony do noszenia w całości lub częściowo na szyi, tworzący sztywną pętlę, nie jest wyposażony w elementy rozłączne ulegające odłączeniu, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka na skutek owinięcia się paska wokół szyi;
  2. Pojawienie się w wyniku badania wytrzymałości na rozciąganie, małego elementu (wtyczki mini jack), który w przypadku połknięcia stwarza ryzyko udławienia się lub uduszenia dziecka;
  3. Zaniżoną grubość folii opakowania stwierdzono 0,0236 mm i 0,0254 mm wg normy grubość powinna wynosić 0,038 mm lub więcej), co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza i uduszenia przez zatkanie dróg oddechowych przez usta i nos;
  4. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dźwięku wydawanego przez zabawki trzymane w ręku (stwierdzono LpA: 86,8dB; wg normy do 85dB), co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka;
  5. Umieszczenie na zabawce w formie słownej i graficznej ostrzeżenia dotyczącego wieku 0-3, które to oznaczenie jest sprzeczne z przewidywanym użytkowaniem zabawki, ponieważ zabawka ze względu na swoją funkcję, charakterystykę i rozmiary jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 12 miesięcy, w związku z czym powinna spełniać wymagania dla niższej kategorii wiekowej, tj. poniżej 36 miesięcy.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

2017-08-24

Dariusz Adamiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DARIUSZ ADAMIEC „ADAR” AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – SKAKANKA, Item No: 921904, kod EAN 5901271454569, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznych substancji chemicznych, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego ze szkodliwym działaniem na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój potomstwa. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Deklaracje

5901271419803
5901271419810
5901271419827
5901271419834
5901271419841
5901271419858
5901271419865
5901271419872
5901271419889
5901271419896
5901271419902
5901271419919
5901271419926
5901271419933
5901271419940
5901271419957
5901271419964
5901271419971